Zespół


dr n. med. Dorota Chmielewska – specjalista psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka terapii behawioralno – poznawczej. Ukończyła szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" oraz z terapii poznawczo-analitycznej prowadzone pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Analitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową osób dorosłych, konsultuje psychiatrycznie.


mgr Anna Zawistowska-Kiercel
 – superwizor psychoterapii, certyfikowana psychoterapeutka, psycholog, mediator rodzinny. Absolwentka Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, Szkoły Superwizorów, szkolenia z Interwencji Kryzysowej, Mediacji Rodzinnych oraz szkolenia z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, terapię par i superwizję, koordynuje pracę Specjalistycznej Poradni Rodzinnej „Mama, Tata i JA”.

mgr Sebastian Kiercel - psycholog, certyfikowany psychoterapeuta psychoanalityczny. Ukończył szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" oraz Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz grupową osób dorosłych.


mgr Anna Ciężkowska - certyfikowana psychoterapeutka, psycholog, superwizor w trakcie szkolenia prowadzącego do uzyskania tytułu superwizora PTP, ukończyła szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Core Training ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji, 3-letni Kurs Nauczycielski ISTDP oraz 3-letni Advance Core Training ISTDP w Berlinie, w ośrodku prowadzi superwizję indywidualną i grupową.


Anna Arcisz - certyfikowana psychoterapeutka, trener. Absolwentka Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Posiada Europejski Certyfikat Psychoterapii (ECP) oraz Europejski Certyfikat Psychoterapii Gestalt (EAGT). Doświadczenie kliniczne zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego, dziennym oddziale leczenia nerwic i zaburzeń osobowości. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i terapię par.


mgr Agnieszka Dubieniecka - pedagog, socjoterapeutka. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (stopień I). Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Pewności Siebie, Treningu Zastępowania Agresji, edukator Programu Wzmacniania Rodziny i Wideotreningu Komunikacji. Przygotowana do pracy z młodzieżą eksperymentującą lub uzależnioną od środków psychoaktywnych. W ośrodku prowadzi warsztaty rozwoju emocjonalnego dla nastolatków.


mgr Justyna Milewska - psycholog, pedagog, certyfikowana psychoterapeutka. Ukończyła 4-letnią Szkołę Terapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie. Posiada certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji. Zajmuje się prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci, nauczycieli i rodziców. W poradni prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz terapię par i rodzin.


dr n. med. Adrian Waszkiewicz
 – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu Ericksonowskim. W 2015 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym oraz autorem artykułów w czasopismach naukowych. Zajmuje się diagnozą kliniczną.


mgr Kinga Kujawa
– psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, pedagog. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT, studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapię par oraz konsultacje seksuologiczne.


lek.med. Elżbieta Nikołajuk - specjalista psychiatra, konsultuje dorosłych, młodzież i dzieci.


mgr Daria Januszkiewicz
psychoterapeutka, pedagog, socjoterapeutka, arteterapeutka, mediator rodzinny i terapeutka zajęciowa. Ukończyła Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski. Prowadzi psychoterapię indywidualną.


mgr Maria Katarzyna Żywno - pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia  w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy, Trening Zastępowania Agresji, Studium Profilaktyki Uzależnień. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje i warsztaty rodzicielskie.

mgr Ewa Rojek – psycholog, mediator, psychoterapeutka w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej. Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie I stopnia dla mediatorów w Centrum mediacji „Partners”, Terapię dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU w Warszawie. W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


mgr Jakub Macewicz – socjolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył szkolenia z zakresu Porozumienia bez Przemocy – komunikacji opartej na empatii (NVC). W ośrodku prowadzi konsultacje indywidualne i par w nurcie Porozumienia bez Przemocy, grupę samorozwojową dla mężczyzn, ojców i terapię indywidualną, odbywa staż kliniczny w ośrodku.


Urszula Wysocka-Kazberuk - psycholog, psychoterapeutka, psychoonkolog, pedagog. W trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej. Ukończyła studia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, Terapeutka TUS (Trening umiejętności społecznej) dzieci i dorosłych, uczestniczka szkoleń z terapii poznawczo- analitycznej metodą CAT organizowaną przez Polish Association for Cognitive Analytic Therapy, specjalista ds. rekrutacji i selekcji pracowników HR Test Week, doradca diagnozowania i bilansowania kompetencji, predyspozycji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i dorosłych oraz terapię rodzicielską.


mgr Ewa Laszewska – pedagog, logopeda, neurologopeda. Posiada licencję z glottodydaktyki, certyfikat I i II stopnia potwierdzający posiadanie pełnych uprawnień terapeuty integracji sensorycznej oraz kwalifikacji do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI, PSTIS. Szkoliła się we wczesnej interwencji i stymulacji logopedycznej, ocenie pre- i perinatologicznej dziecka w okresie wczesnoniemowlęcym, terapii zaburzeń mowy o podłożu psychogennym – Autyzm. Ukończyła kurs diagnozy i terapii osób jąkających się, giełkotu, metody werbotonalnej i inne.


dr n. med. Katarzyna Simonienko - specjalista psychiatra, absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, certyfikowany przewodnik Forest Therapy Institute. W ośrodku konsultuje osoby dorosłe.

mgr Urszula Jurkowicz – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, trener metody Warnkego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych metod fizjoterapii dzieci i młodzieży, trzystopniowe szkolenie z zakresu behawioralnej terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, szkolenia z zakresu integracji bilateralnej, wybiórczości pokarmowej, z wykorzystywania zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi, komunikacją, samodzielnością. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.

mgr Agnieszka Onoszko-Grodzka - pedagog, socjoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia systemowo-psychodynamicznego, specjalista d.s. przemocy w rodzinie, interwent kryzysowy.  Pracuje głównie z rodzicami, prowadzi grupy psychoedukacyjne, grupy wsparcia, konsultacje indywidualne. Wspiera kobiety w kryzysie okołoporodowym i prowadzi warsztaty dla mam z małymi dziećmi (do 1 r.ż).


Justyna Szymczuk – seksuolog, psychoterapeuta w trakcie czteroletniego całościowego kursu psychoterapii MABOR w Warszawie. Absolwentka Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywała m.in. w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia Szpitala Nowowiejskiego w Warszawie. W ośrodku pracuje indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi. Konsultuje rodziców i pary.


Anna Kowalewicz - psycholog, psychoterapeuta, socjolog. Absolwentka I i II stopnia Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej organizowanej przez Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie. Obecnie w trakcie Całościowego Czteroletniego Kursu Psychoterapii organizowanego przez Wrocławską Fundację Ochrony Zdrowia Psychicznego i Rozwoju Psychoterapii. W ośrodku prowadzi konsultacje, psychoterapię indywidualną oraz zajęcia technik niewerbalnych w Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości.


Marta Węcek - psycholog, terapeuta rodzinny, socjoterapeuta, doula. Ukończyła Studium Komunikacji Empatycznej. Absolwentka szkolenia z pracy systemowej w terapii rodzin. Posiada uprawnienia do prowadzenia Treningu Zastępowania Agresji oraz pracy Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W ośrodku pracuje z dziećmi, kobietami w ciąży oraz z parami w okresie okołoporodowym.


Katarzyna Gryczewska - psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Ukończyła 4,5 letni całościowy kurs psychoterapii w podejściu psychodynamicznym i systemowym. Posiada kwalifikacje trenera umiejętności społecznych i trenera Treningu Zastępowania Agresji. Absolwentka kursu terapii poznawczo - behawioralnej i rocznego seminarium z terapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. W ośrodku prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


Magdalena Kakareko - psycholog, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia w nurcie psychodynamicznym i systemowym. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii klinicznej oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego. Ukończyła kurs terapii systemowej. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, grupy i warsztaty tematyczne dla młodzieży i rodziców.


mgr Kamil Koszałkowski - pedagog, ukończył Studia Podyplomowe z zakresu resocjalizacji, profilaktyk uzależnień, trener Treningu Zastępowania Agresji i Treningu Pewności Siebie, edukator rodzinny Programu Wzmacniania Rodziny. W trakcie całościowego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie systemowo – psychodynamicznym. Ukończył szkolenie z terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży, kurs trenerski do pracy ze sprawcami przemocy domowej. Posiada przygotowanie do prowadzenia warsztatów dla ojców. W ośrodku prowadzi grupę rozwoju emocjonalnego dla nastolatków, grupę rozwojową dla ojców, konsultuje młodzież i dorosłych.


Dorota Aleksiejczuk - pedagog, certyfikowana terapeutka uzależnień, psychoterapeutka w trakcie całościowego szkolenia psychodynamicznego. Absolwentka kursu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkoleń w zakresie terapii osób z uzależnieniami behawioralnymi, aktualnie w trakcie kursu z podstaw terapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


mgr Magdalena Kloskowska
– psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, w ośrodku prowadzi konsultacje i terapię grupową.


mgr Ewa Wilamowska-Kuźmienko - ukończyła administracje na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Kieruje częścią administracyjną Centrum Psychoterapii Meandra.