Zespół


dr n. med. Dorota Chmielewska – specjalista psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka terapii behawioralno – poznawczej. Ukończyła szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" oraz z terapii poznawczo-analitycznej prowadzone pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Poznawczo – Analitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową osób dorosłych, konsultuje psychiatrycznie.


mgr Anna Zawistowska-Kiercel
 – superwizor psychoterapii, certyfikowana psychoterapeutka, psycholog, mediator rodzinny. Absolwentka Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, szkolenia z Interwencji Kryzysowej i Mediacji Rodzinnych, w trakcie szkolenia z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową, terapię par, superwizję i team Andersonowski.


mgr Sebastian Kiercel
 - psycholog, psychoterapeuta psychoanalityczny. Ukończył szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów" oraz Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną, par oraz grupową osób dorosłych.


mgr Anna Ciężkowska - certyfikowana psychoterapeutka, psycholog, superwizor w trakcie szkolenia prowadzącego do uzyskania tytułu superwizora PTP, ukończyła szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, Core Training ISTDP w Laboratorium Psychoedukacji, 3-letni Kurs Nauczycielski ISTDP oraz 3-letni Advance Core Training ISTDP w Berlinie, w ośrodku prowadzi superwizję indywidualną i grupową.


mgr Justyna Milewska - psycholog, pedagog, certyfikowana psychoterapeutka. Ukończyła 4-letnią Szkołę Terapii Poznawczo – Behawioralnej CBT w Warszawie. Posiada certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji. Zajmuje się prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci, nauczycieli i rodziców. W poradni prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz terapię par i rodzin.


dr n. med. Adrian Waszkiewicz
 – specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeuta. Ukończył szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu Ericksonowskim. W 2015 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym oraz autorem artykułów w czasopismach naukowych. Zajmuje się diagnozą kliniczną.


mgr Kinga Kujawa
– psycholog, seksuolog kliniczny, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna, pedagog. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT, studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci, młodzieży i dorosłych, psychoterapię par oraz konsultacje seksuologiczne.


lek.med. Elżbieta Nikołajuk - specjalista psychiatra, konsultuje dorosłych, młodzież i dzieci.


dr n. społ. Magdalena Górska-Michałowska – psycholog, psychoterapeuta, pedagog. W 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Jest autorką artykułów w czasopismach naukowych. Ukończyła szkolenie terapii psychodynamiczno-systemowej. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową, par i rodzin.


Daria Zmitrowicz
psycholog, arteterapeutka. Ukończyła kurs o zaburzeniach psychosomatycznych u dzieci i młodzieży. Odbywa szkolenie na drugim etapie do certyfikatu psychoterapii Gestalt. Ma ukończone szkolenia z zakresu seksuologii, oraz kurs biblioterapii. W swojej pracy integruje nabyte kompetencje oraz doświadczenie z licznych seminarium w podejściu egzystencjalnym. Obecnie w trakcie szkolenia z Psychoterapii Psychoanalitycznej dzieci i młodzieży organizowane przez PTPP. W ośrodku prowadzi terapię indywidualną dzieci, młodzieży i osób dorosłych.


mgr Martyna Chwieśko
psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów". Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.


mgr Ewelina Maria Gawenda – psycholog, psychoterapeutka w trakcie Kursu Psychologii Analitycznej i Psychoterapii Jungowskiej w PTPA w Warszawie, ukończyła roczne szkolenie z Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Centrum Integral, Studium Interwencji Kryzysowej. W ośrodku prowadzi terapię indywidualną młodzieży i dorosłych.


mgr Daria Januszkiewicz
psychoterapeutka, pedagog, socjoterapeutka, arteterapeutka, mediator rodzinny i terapeutka zajęciowa. Ukończyła Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski. Prowadzi psychoterapię indywidualną.


mgr Aleksandra Supruniuk
 - psycholog, dyplomowana psychoterapeutka psychodynamiczna. Ukończyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową.


mgr Maria Katarzyna Żywno - pedagog, socjoterapeutka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia  w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy, Trening Zastępowania Agresji, Studium Profilaktyki Uzależnień. W ośrodku prowadzi psychoterapię indywidualną, konsultacje i warsztaty rodzicielskie.

mgr Ewa Rojek – psycholog, mediator, psychoterapeutka w trakcie szkolenia z psychoterapii psychodynamicznej. Ukończyła szkolenie I stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie I stopnia dla mediatorów w Centrum mediacji „Partners”, Terapię dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU w Warszawie. W poradni prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych.


lek. med. Marek Szreniawski - specjalista psychiatra, w ośrodku konsultuje osoby dorosłe.


mgr Jakub Macewicz – psychoterapeuta w trakcie szkolenia w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, socjolog. Ukończył liczne szkolenia z zakresu Porozumienia bez Przemocy – komunikacji opartej na empatii (NVC). W ośrodku prowadzi konsultacje indywidualne i par w nurcie Porozumienia bez Przemocy, grupę samorozwojową dla mężczyzn i terapię indywidualną, odbywa staż kliniczny w ośrodku.

mgr Agnieszka Mudrewicz – psycholog, pedagog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie psychodynamicznym i systemowym, szkolenia z podstaw psychoterapii psychoanalitycznej dzieci i młodzieży oraz terapii traumy. Ukończyła cykl szkoleń do diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z różnymi problemami (zaburzenia więzi, zespół Aspergera, problemy w relacji i komunikacji, lęk, nieśmiałość). Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieżą i dorosłymi. Diagnozuje między innymi trudności w funkcjonowaniu poznawczym (problemy z nauką, rozumieniem) oraz społeczno-emocjonalnym. Prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, konsultacje rodzinne, grupy psychoedukacyjne.


mgr Ewa Laszewska – pedagog, logopeda, neurologopeda. Posiada licencję z glottodydaktyki, certyfikat I i II stopnia potwierdzający posiadanie pełnych uprawnień terapeuty integracji sensorycznej oraz kwalifikacji do diagnozowania, planowania i prowadzenia terapii SI, PSTIS. Szkoliła się we wczesnej interwencji i stymulacji logopedycznej, ocenie pre- i perinatologicznej dziecka w okresie wczesnoniemowlęcym, terapii zaburzeń mowy o podłożu psychogennym – Autyzm. Ukończyła kurs diagnozy i terapii osób jąkających się, giełkotu, metody werbotonalnej i inne.

mgr Urszula Jurkowicz – certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, oligofrenopedagog, trener metody Warnkego, ukończyła studia podyplomowe w zakresie nowoczesnych metod fizjoterapii dzieci i młodzieży, trzystopniowe szkolenie z zakresu behawioralnej terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu, szkolenia z zakresu integracji bilateralnej, wybiórczości pokarmowej, z wykorzystywania zasad stosowanej analizy zachowania w pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju – praca nad zachowaniami trudnymi, komunikacją, samodzielnością. Posiada kwalifikacje do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych.


mgr Magdalena Kloskowska
– psycholog, psychoterapeutka w trakcie szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, w ośrodku prowadzi konsultacje i terapię grupową.


mgr Ewa Wilamowska-Kuźmienko - ukończyła administracje na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Kieruje częścią administracyjną Centrum Psychoterapii Meandra i prowadzi rejestrację.