Adres

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

 

W naszym zespole pracują:

mgr Martyna Chwieśko  - psycholog. Aktualnie w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) i jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczy w seminarium teoretyczo - superwizyjnym prowadzonym przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

dr n. med. Dorota Chmielewska – specjalista psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka terapii behawioralno – poznawczej;certyfikat nr 220 wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) i jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest w trakcie szkolenia z terapii poznawczo-analitycznej prowadzonego pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Analitycznej (ICATA International Cognitive Analytic Therapy Association). Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

dr n. społ. Magdalena Górska-Michałowska – psycholog, pedagog. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Na Wydziale Psychologii UW ukończyła także studia doktoranckie i w 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Jest autorką publikacji – rozdziałów monografii i artykułów w czasopismach naukowych. W 2013 roku ukończyła pięcioletnie szkolenie terapii psychodynamiczno-systemowej zorganizowane przez Collegium Medicum UJ przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracowała w różnych placówkach oferujących pomoc psychologiczną. Od 2013 roku jest zatrudniona na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego szpitala MSW w Białymstoku. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową, par i rodzin. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

mgr Daria Januszkiewicz - psychoterapeutka, pedagog, socjoterapeutka, arteterapeutka i terapeutka zajęciowa. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie, na ostatnim roku Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną.

mgr Sebastian Kiercel - psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) i jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.Ukończył także Psychoanalityczną Szkołę Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

mgr Justyna Milewska - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka terapii behawioralno – poznawczej;certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła także wyższe studia zawodowe o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Posiada liczne szkolenia i treningi, między innymi, certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji. Aktualnie jest na czwartym, ostatnim, roku całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo- behawioralnej organizowanego przez Centrum CBT w Warszawie, przygotowującego do egzaminu na certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od kilku lat zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej, Domu Dziecka. W naszej Poradni prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par, małżeństw i rodzin.


lek.med. Elżbieta Nikołajuk  - specjalista psychiatra

 

dr n. med.  Anna Rogowska-Zach- psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Pracę psychoterapeutyczną koncentruje wokół psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy. Jest to metoda, w której kształci się i rozwija swoje umiejętności, a także w ramach, której pracuje i stara się rozumieć rzeczywistość emocjonalną pacjentów. Jest w trakcie szkolenia z Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

mgr Ewa Rojek psycholog, psychoterapeutka, mediator. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, w trakcie całościowego szkolenia z psychoterapii rekomendowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP. Ukończyła m.in. szkolenie 
I st. TSR organizowane przez Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, szkolenie I st. dla mediatorów w Centrum mediacji „Partners”, Terapię dzieci i młodzieży w Centrum CBT EDU w Warszawie. Doświadczenie w pomocy psychologicznej osobom dorosłym i dzieciom zdobywała w różnych placówkach od 2004r. W tutejszej poradni prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Pracuje głównie w nurcie terapii psychodynamicznej, włączając w razie potrzeby inne metody.

mgr Aleksandra Supruniuk - psycholog, aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Zatrudniona również  na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu MSW w Białymstoku. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

lek. med. Marek Szreniawski - specjalista psychiatra

mgr Izabela Trybus - Certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (nr cert. 790) oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz szkolenie w  Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Jest członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz członkiem zwyczajnym PTPP. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową.

dr n. med. Adrian A. Waszkiewicz – specjalista psycholog kliniczny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył całościowe atestowane przez PTP szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu Ericksonowskim organizowanym przez PIE w Łodzi. W 2015 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym oraz autorem artykułów w czasopismach naukowych. Zajmuje się diagnozą kliniczną.

mgr Anna Zawistowska-Kiercel psycholog, psychoterapeutka, superwizor. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, trenerem, mediatorem rodzinnym. Absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów (ITG Kraków), posiadającej akredytacje European Association of Psychoterapy, European Association for Gestalt Therapy, FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations), Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, posiada certyfikat w zakresie projektowania programów dydaktyczno-wychowawczych. Jest superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. W pracy wykorzystuje głównie metody terapii Gestalt, analizy transakcyjnej, psychodramy oraz elementy terapii somatycznych A. Lowena i J. Kepnera. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz superwizję.

 

mgr Maria Katarzyna Żywno- pedagog, socjoterapetka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia  w Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji, posiadającym rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje z młodzieżą i osobami dorosłymi w podejściu psychodynamicznym. Pracowała, jako wychowawca i kierownik w Placówkach Wsparcia Dziennego, jako pedagog szkolna w Liceum Ogólnokształcącym oraz aktualnie, jako konsultant- terapeuta w Centrum Pomocy Dzieciom Klanza w Białymstoku. Ukończyła liczne kursy i szkolenia min.: Studium Przeciwdziałania Przemocy, Szkolenie Trening Zastępowania Agresji, Studium Profilaktyki Uzależnień.

 

 

 

 

 


Wizyty umawiamy telefonicznie

85 73 33 516

Godziny pracy Poradni Leczenia Nerwic

pon- 14.00-20.00, wt - 8.30-16.00

środa - poradnia nieczynna

czw 8.30 - 14.00, pt 8.30 - 14.00

                                                          

E - REJESTRACJA

Niepotrzebne jest  skierowanie

Przychodząc do nas należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 


 

          Niskopłatna Psychoterapia Grupowa
NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Meandra 85 73 33 516 

© Copyright 2011-2012 Meandra