Adres

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

 

W naszym zespole pracują:

mgr Martyna Byczkowska  - psycholog. Aktualnie w trakcie szkolenia w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) i jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczy w seminarium teoretyczo - superwizyjnym prowadzonym przez superwizora Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

dr n. med. Dorota Chmielewska – specjalista psychiatra, certyfikowana psychoterapeutka terapii behawioralno – poznawczej;certyfikat nr 220 wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Ukończyła szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) i jest rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jest w trakcie szkolenia z terapii poznawczo-analitycznej prowadzonego pod patronatem Międzynarodowego Towarzystwa Terapii Poznawczo - Analitycznej (ICATA International Cognitive Analytic Therapy Association). Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

dr n. społ. Magdalena Górska-Michałowska – psycholog, pedagog. Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Na Wydziale Psychologii UW ukończyła także studia doktoranckie i w 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Jest autorką publikacji – rozdziałów monografii i artykułów w czasopismach naukowych. W 2013 roku ukończyła pięcioletnie szkolenie terapii psychodynamiczno-systemowej zorganizowane przez Collegium Medicum UJ przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracowała w różnych placówkach oferujących pomoc psychologiczną. Od 2013 roku jest zatrudniona na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego szpitala MSW w Białymstoku. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową, par i rodzin. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

mgr Daria Januszkiewicz - psychoterapeutka, pedagog, socjoterapeutka, arteterapeutka i terapeutka zajęciowa. Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku. Obecnie, na ostatnim roku Kursu Psychoterapii organizowanego przez Polski Instytut Ericksonowski w Łodzi, atestowanego przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Prowadzi psychoterapię indywidualną.

mgr Sebastian Kiercel - psycholog, absolwent Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończył szkolenie z zakresu analizy grupowej w Instytucie Analizy Grupowej "Rasztów", które posiada atest Sekcji Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (SNP PTP) i jest rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Obecnie jest w trakcie szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych.

mgr Justyna Milewska - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka terapii behawioralno – poznawczej;certyfikat wydany przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła także wyższe studia zawodowe o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Posiada liczne szkolenia i treningi, między innymi, certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji. Aktualnie jest na czwartym, ostatnim, roku całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo- behawioralnej organizowanego przez Centrum CBT w Warszawie, przygotowującego do egzaminu na certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od kilku lat zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej, Domu Dziecka. W naszej Poradni prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par, małżeństw i rodzin.


lek.med. Elżbieta Nikołajuk  - specjalista psychiatra

mgr Danuta Pakulska - certyfikowanapsychoterapeutka. Ukończyła czteroletni cykl szkoleń specjalistycznych w ramach Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie. Kurs Interwencji Kryzysowej po Wydarzeniu Traumatycznym, liczne szkolenia i treningi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej w Poradni Rodzinnej, Poradni Dzieci i Młodzieży, współpracuje ze Stowarzyszeniem na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji „Nasz Bocian”. W naszej Poradni prowadzi terapię indywidualną.

 

mgr Anna Rogowska-Zach- psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Pracę psychoterapeutyczną koncentruje wokół psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy. Jest to metoda, w której kształci się i rozwija swoje umiejętności, a także w ramach, której pracuje i stara się rozumieć rzeczywistość emocjonalną pacjentów. Jest w trakcie szkolenia z Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

mgr Aleksandra Supruniuk - psycholog, aktualnie w trakcie szkolenia psychoterapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Zatrudniona również  na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu MSW w Białymstoku. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych.

lek. med. Marek Szreniawski - specjalista psychiatra

mgr Izabela Trybus - pedagog, psychoterapeutka. Ukończyła 5,5 - letnie całościowe szkolenie z psychoterapii organizowane przez Zakład Terapii Rodzin Collegium Medicum UJ w Krakowie. Posiada certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest członkiem Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Odbyła staż specjalistyczny w Zakładzie Terapii Rodzin w Krakowie. Obecnie jest w trakcie szkolenia w Psychoanalitycznej Szkole Psychoterapii w Polskim Towarzystwie Psychoterapii Psychoanalitycznej  Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową.

dr n. med. Adrian A. Waszkiewicz – specjalista psycholog kliniczny, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył całościowe atestowane przez PTP szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu Ericksonowskim organizowanym przez PIE w Łodzi. W 2015 roku zdobył tytuł doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Jest także pracownikiem naukowo-dydaktycznym oraz autorem artykułów w czasopismach naukowych. Zajmuje się diagnozą kliniczną.

mgr Julita Wołkowycka - psycholog, psychoterapeutka. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła czteroletnie, całościowe szkolenie z psychoterapii tańcem i ruchem w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem w Warszawie. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem. Od wielu lat zajmuje się tańcem, ruchem i pracą z ciałem. W pracy terapeutycznej łączy podejście humanistyczne z psychoterapią tańcem i ruchem oraz arteterapią, wykorzystuje m. in. Ruch Autentyczny, Ruch Kreatywny, Ruch Rozwijający W. Sherborne, improwizacje ruchowe. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, choreoterapię, warsztaty rozwojowe i grupy rozwoju osobistego. Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

mgr Anna Zawistowska-Kiercel psycholog, psychoterapeutka. Jest certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt, trenerem, mediatorem rodzinnym. Absolwentka czteroletniej Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów (ITG Kraków), posiadającej akredytacje European Association of Psychoterapy, European Association for Gestalt Therapy, FORGE (International Federation of Gestalt Training Organizations), Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, posiada certyfikat w zakresie projektowania programów dydaktyczno-wychowawczych. W pracy wykorzystuje głównie metody terapii Gestalt, analizy transakcyjnej, psychodramy oraz elementy terapii somatycznych A. Lowena i J. Kepnera. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych. Obecnie jest t trakcie Szkoły dla Superwizorów.

 


 

 

 

 

 


Wizyty umawiamy telefonicznie

85 73 33 516

Godziny pracy Ośrodka;

pon- 13.00-20.00, wt, śr- 8.00-20.00

czw 8.30 - 17.30, pt 8.00 - 14.00

Rejstracja pracuje w godzinach;

pon, wt, czw - 8.00 - 17.00

śr- 8.00 - 19.00, pt - 8.00-14.00 

E - REJESTRACJA

Niepotrzebne jest  skierowanie

Przychodząc do nas należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

Aktualności

Trwa rekrutacja uczestników do 

NISKOPŁATNEJ PSYCHOTERAPII GRUPOWEJ


Psychoanalityczne Spotkania Filmowe „W głębi” 22 czerwca 2018,

LATO 1993


 

NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Meandra 85 73 33 516 

© Copyright 2011-2012 Meandra