NFZ

Pracujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) od 2 stycznia 2012.

Aby się z nami umówić, najlepiej zadzwonić do Rejestracji: 85 73 33 516
Niepotrzebne jest żadne skierowanie.
Pierwsze spotkanie odbywa się z lekarzem psychiatrą, a kolejne z terapeutą.
Przychodząc do nas, należy zabrać dowód osobisty.

Oferta usług refundowanych przez NFZ:

Poradnia Leczenia Nerwic
W poradni odbywają się spotkania indywidualne z pacjentami. Pierwsze konsultacje służą poznaniu problemów pacjenta i zaplanowaniu dalszego leczenia. Każda zgłaszająca się osoba spotyka się z lekarzem psychiatrą, a następnie, jeśli psychiatra wystawi skierowanie, psychoterapeutą. Proponowane formy pomocy to: psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, psychoterapia par, małżeństw i rodzin. W uzasadnionych przypadkach łączymy terapię psychologiczną z leczeniem lekami.

Oddział Dzienny Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości
W ramach oddziału można skorzystać z intensywnego programu terapeutycznego, opartego przede wszystkim na psychoterapii grupowej. Spotkania odbywają się w małej grupie, codziennie od poniedziałku do piątku. Przed rozpoczęciem terapii każdy uczestnik spotyka się na konsultacjach z lekarzem psychiatrą i psychologiem. Terapia w ramach oddziału dziennego trwa min.12 tygodni.