Terapia poznawczo-analityczna

Na czym polega i jak wygląda terapia poznawczo-analityczna? (z angielskiego – CAT: Cognitive Analytic Therapy)

Na tej stronie pokrótce przedstawimy jak wygląda terapia CAT (terapia poznawczo-analityczna). Będzie to bardzo ogólny opis terapii od strony praktycznej. Ponieważ każdy z nas jest inny, więc bardzo prawdopodobne jest, że przebieg Twojej terapii w wielu aspektach będzie różnił się, od tego opisanego poniżej. Twoja terapia na pewno będzie jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna, bo dotyczy Ciebie i Twoich problemów, jednak możesz spodziewać się, że ramy terapii i jej główne założenia przedstawione poniżej będą zachowane w pracy z każdą osobą.

  • Spotkanie diagnostyczne
  • Rozpoczęcie terapii CAT
  • Sesja przeformułowania
  • Faza środkowa terapii
  • Zakończenie

Terapia poznawczo-analityczna