Adres

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

 

Słowniczek

Psychoterapia -   to zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

Psychiatra – to lekarz zajmujący się zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Jest to osoba, która ukończyła studia medyczne, a następnie ukończyła 5-letnią specjalizację w zakresie psychiatrii.
Spotkanie z lekarzem psychiatrą opiera się na rozmowie. W czasie takiego spotkania lekarz pyta o problemy z jakimi dana osoba się zgłasza. Bierze także pod uwagę wiele czynników, które wpływają na samopoczucie danej osoby, dlatego interesuje się jego historią życia, rodziną, pracą, a także jej stanem zdrowia fizycznego. W swoim badaniu uwzględnia różne czynniki psychologiczne, społeczne, rodzinne i biologiczne. Czasami lekarz prosi o wypełnienie kwestionariusza czy testu psychologicznego. Na podstawie uzyskanych informacji stawia wstępne rozpoznanie zaburzenia lub choroby, tworzy plan leczenia i proponuje dalsze leczenie. Może to być psychoterapia, leki (tzw. farmakoterapia) lub psychoterapia w połączeniu z lekami. Tylko lekarz przepisuje leki i to między innymi odróżnia go od psychologa.
Aby umówić się z psychiatrą nie potrzebne jest żadne skierowanie. Psychiatrzy w Polsce pracują w Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Nerwic, szpitalach psychiatrycznych lub prowadzą praktyki prywatne.
Zarówno lekarz psychiatra, jak i psycholog może zajmować się psychoterapią po przejściu odpowiednich szkoleń i wtedy posługuje się tytułem psychoterapeuty, czyli ma podwójne kwalifikacje – jest psychiatrą i psychoterapeutą.
Psychiatra i psycholog współpracują ze sobą, aby znaleźć najbardziej odpowiednią formę pomocy. Dlatego to, do kogo się zgałasza osoba z problemami nie ma tak dużego znaczenia, gdyż psycholog z pewnością zaproponuje leczenie u psychiatry, kiedy będzie taka potrzeba, zaś psychiatra skieruje do psychologa, jeżeli to jego pomoc jest wskazana.

Psycholog - to osoba, która ukończyła 5-letnie studia psychologiczne. Zajmuje się poznawaniem i próbą zrozumienia, opisania psychiki i zachowań ludzkich. Nie wszyscy psycholodzy zajmują się pracą z osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Część psychologów zajmuje się psychologią pracy, psychologią społeczną itp. Ci, którzy pracują z osobami z zaburzeniami i chorobami psychicznymi zajmują się psychoedukacją, wsparciem psychologicznym,  diagnozą psychologiczną, i  psychoterapią. Psycholog może zajmować się psychoterapią po przejściu odpowiednich szkoleń i wtedy posługuje się tytułem psychoterapeuty, czyli ma  podwójne kwalifikacje – jest  psychologiem i psychoterapeutą. Pomoc psychologiczna opiera się na rozmowie. Psycholog nie przypisuje leków. Psycholodzy zajmujący się problemami psychicznymi pracują w Poradniach Psychologicznych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradniach Leczenia Nerwic, szpitalach psychiatrycznych lub prowadzą praktyki prywatne.

Psychoterapeuta - to osoba, która ukończyła odpowiednie, co najmniej czteroletnie szkolenie i uzyskała uprawnienia do zajmowania się psychoterapią. Szkolenie takie składa się ze szkolenia teoretycznego i praktycznego, psychoterapii własnej oraz pracy z pacjentami pod superwizją. Psychoterapeuta zajmuje się diagnozą i leczeniem osób z zaburzeniami psychicznymi, trudnościami emocjonalnymi, pomaganiem w kryzysowych sytuacjach życiowych, a także pracą nad rozwojem.

Pedagog - to osoba posiadająca ukończone wyższe studia pedagogiczne z odpowiednią specjalnością, właściwe kwalifikacje pedagogiczne w danej specjalizacji potwierdzone wymaganą dokumentacją. Pedagog przyczynia się do udzielania porad pedagogicznych polegających w szczególności na: diagnozie pedagogicznej, opiniowaniu i orzekaniu oraz na udzielaniu pomocy pedagogicznej. 

 


Wizyty umawiamy telefonicznie

85 73 33 516

Godziny pracy Poradni Leczenia Nerwic

pon- 14.00-20.00, wt - 8.30-16.00

środa - poradnia nieczynna

czw 8.30 - 14.00, pt 8.30 - 14.00

                                                          

E - REJESTRACJA

Niepotrzebne jest  skierowanie

Przychodząc do nas należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

Aktualności

Zmiana godzin pracy Poradni Leczenia Nerwic od stycznia 2019 roku

 

              Wykład otwarty. "Inwersja aparatu psychicznego, czyli szwami do góry"
NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Meandra 85 73 33 516 

© Copyright 2011-2012 Meandra