Adres

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

 

Rodzaje terapii

Psychoterapia psychodynamiczna - oznacza terapię, która czerpie z tradycji analitycznej stworzonej przez S. Freuda, ale też myśli C.G. Junga, A. Adlera, M. Klein i wielu innych. W tej terapii terapeuta jest jakby czystą tablicą, na którą klient może przenosić i projektować swoje. Może więc w czasie spotkań mówić o przeżyciach i uczuciach dotyczących jego samego, rodziców czy innych ważnych osób z jego życia, a następnie wspólnie z terapeutą analizować je. Na spotkaniach terapeuta mówi zwykle niewiele, często milczy. Zachęca w ten sposób klienta do mówienia o tym, co pojawia się w jego myślach. Czasem zadaje pytania, interpretuje lub zwraca uwagę na jakiś aspekt tego, co powiedział pacjent. Terapia koncentruje się na odkrywaniu nieświadomych myśli i wzorców myślowych, które uwidaczniają się w zachowaniach klienta. W terapii klient lepiej poznaje siebie, czyli zwiększa swoją samoświadomość. Lepiej zaczyna rozumieć jak zdarzenia z przeszłości wpływają na to jak myśli i zachowuje się dziś. Wspólnie z terapeutą bada różne nierozwiązane problemy, konflikty wewnętrzne z przeszłości i relacje z ważnymi osobami ze swego życia. Dużą uwagę przykłada się do relacji między terapeutą a klientem. Rozmawia się o przeniesieniu, czyli takiej sytuacji, kiedy uczucia, które klient kiedyś miał wobec ważnej osoby ze swego życia zaczyna odczuwać wobec terapeuty.

Psychoterapie poznawczo-behawioralne – opierają się na uczeniu się jak nasze myśli wpływają na nasz nastrój. Pionierem tego ujęcia był Aaron Beck, Albert Ellis. W czasie terapii pacjent może zobaczyć jak negatywne, często niesprawdzone myśli (np. „jestem beznadziejny”, „nikt mnie nie kocha”, „jestem głupi”) wpływają na to, że czujemy się nieszczęśliwi lub powodują problemy. Skuteczność terapii behawioralno - poznawczej jest potwierdzona w wielu badaniach, np. dotyczących depresji, lęków, trudności w relacjach, zaburzeniach obsesyjno-kompulsywnych, bulimii psychicznej. Jest t o terapia zwykle krótkoterminowa, nastawiona na poradzenie sobie z konkretnym problemem. W czasie spotkań klient uczy się rozpoznawać i zmieniać swój sposób myślenia, który jest destruktywny i negatywnie wpływa na zachowania.

Terapia Gestalt – twórcą tej terapii był Fritz Perls. Nazwa Gestalt oznacza figurę, zorganizowaną całość i odnosi się do tego, że nie można rozpatrywać pojedynczych elementów bez patrzenia na całość. Tak jak ogród, to nie tylko sumą poszczególnych kwiatów, ale zupełnie nowa jakość, podobnie jest z człowiekiem, to nie tylko zbiór problemów i cech charakteru. W terapii terapeuta patrzy na pacjenta i jego życie całościowo (holistycznie). Stara się być w dialogu z pacjentem, mówi mu także o swoich odczuciach, dba o nieoceniającą atmosferę. Pacjent ma okazje poszerzyć swoją świadomość, może odnaleźć w historii swego życia, niedomknięte sytuacje, które ograniczają nasz dalszy rozwój. Może szukać siebie, takim jaki jest, a nie jakim chciałby być. To nie tylko forma terapii, ale też metoda samopoznania i rozwoju. W terapii Gestalt ważnymi założeniami jest – całościowość, świadomość, „tu i teraz”, „tło i figura”, domykanie całości. Terapia może odbywać się zarówno, jako spotkania indywidualne z terapeutą lub w formie spotkań grupowych.

Psychoterapia Psychoanalityczna  - Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą pomocy psychologicznej opartą na założeniach psychoanalizy i jest systematycznie rozwijana od czasów fundamentalnych odkryć Zygmunta Freuda. Jej podstawową ideą jest pomoc w odkrywaniu i rozumieniu nieświadomych myśli i uczuć (stanów umysłu). Zwiększenie świadomości własnych przeżyć w kontakcie z sobą samym i w związkach z innymi sprzyja lepszej adaptacji do wymogów życia; zwiększa zdolność korzystania z własnych możliwości i pomaga akceptować ograniczenia. Sprzyja rozwojowi dzięki usuwaniu objawów i uwalnianiu sił twórczych niezbędnych do przezwyciężania konfliktów wewnętrznych i życiowych trudności.
Psychoterapia psychoanalityczna jest metodą wymagającą ciekawości siebie, zaangażowania i wytrwałości, będących niezbędnym „zapleczem” dla rozwoju.


Wizyty umawiamy telefonicznie

85 73 33 516

Godziny pracy Poradni Leczenia Nerwic

pon- 14.00-20.00, wt - 8.30-16.00

środa - poradnia nieczynna

czw 8.30 - 14.00, pt 8.30 - 14.00

                                                          

E - REJESTRACJA

Niepotrzebne jest  skierowanie

Przychodząc do nas należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 


 

          Niskopłatna Psychoterapia Grupowa
NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Meandra 85 73 33 516 

© Copyright 2011-2012 Meandra