Adres

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

Ośrodek Psychoterapii „Meandra”

oferuje pomoc w ramach;

1.Prywatnego Ośrodka Psychoterapii, w którym leczenie jest odpłatne

2. Poradni Leczenia Nerwic (kontrakt z NFZ od 2012 roku)

3. Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości (kontrakt z NFZ od 2012 roku)

Tworzymy zintegrowany zespół specjalistów. Nasi psycholodzy, psychoterapeuci i psychiatrzy to wysoko wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem praktycznym.

Nasi psychoterapeuci korzystają z superwizji , Ośrodek pracuje pod superwizją Piotra Dworczyka, superwizora PTPP.

W swojej pracy kierujemy się zasadami etycznymi i dbamy o przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Terapia jest poufna. Do przestrzegania tajemnicy lekarskiej zobowiązane są wszystkie osoby pracujące w Ośrodku, niezależnie od zawodu, tzn. wszyscy psychoterapeuci, superwizorzy, personel pomocniczy. Wszystkie informacje i dane uzyskane w przebiegu terapii są chronione prawnie.

 

Jak pracujemy?

W Ośrodku pracuje zespół psychoterapeutów i psychiatrów posługujących różnymi metodami psychoterapeutycznymi. Są to metody, których skuteczność jest potwierdzona przez wiele badań naukowych, prowadzonych na całym świecie. Nasi psychoterapeuci pracują w następujących nurtach:

- psychoterapia psychodynamiczna – odkrywa wewnętrzne, nieświadome siły kierujące przeżywaniem i zachowaniem pacjenta

- psychoterapia poznawczo-behawioralna: terapia skoncentrowana na zmianie myślenia i zachowania .

- psychoterapia analityczno-poznawcza – koncentruje się na poznaniu i zmianie nieadaptatywnych procedur działania i rozwoju samoobserwacji

- psychoterapia systemowa - zakłada, że najważniejsze są wzajemne zależności i interakcje w systemie rodzinnym

- psychoterapia Gestalt -praca nad budowaniem relacji i nowymi sposobami przeżywania emocji.

- psychoterapia ericksonowska - odkrywanie mocnych stron pacjenta, kierowanie jego uwagi ku przyszłości

- psychoterapia interpersonalna - praca nad poprawą komunikacji

Dużą uwagę przykładamy do ciągłego rozwijania swoich umiejętności i pracy zgodnej z zasadami dobrej praktyki terapeutycznej. Uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach, dyskutujemy na zebraniach zespołu, ciągle doskonalimy swoje umiejętności praktyczne. Nie oceniamy postępowania naszych pacjentów.

 

Jak się z nami umówić?

Aby się z nami umówić najlepiej zadzwonić do Rejestracji – 85 73 33 516

Nie potrzebne jest żadne skierowanie.

Pierwsze spotkanie odbywa się z lekarzem psychiatrą, a kolejne z terapeutą.

Przychodząc do nas należy zabrać dowód osobisty.

Mapka dojazdu znajduje się tutaj

 

Ośrodek Psychoterapii iMeandra

oferuje pomoc psychologiczną w postaci psychoterapii - indywidualnej,  grupowej oraz  terapii par, małżeństw. Jeśli istnieją  wskazania proponujemy także leczenie lekami (farmakoterapia).

 

Pracujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) od 2 stycznia 2012.

 

W naszym Ośrodku funkcjonuje;

Poradnia Leczenia Nerwic

- w poradni odbywają się spotkania indywidualne z pacjentami. Pierwsze konsultacje służą poznaniu problemów pacjenta i zaplanowaniu dalszego leczenia. Każda zgłaszająca się osoba spotyka się z lekarzem psychiatrą, a następnie psychoterapeutą. Proponowane formy pomocy to - psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, psychoterapia par, małżeństw i i rodzin. Czasami łączymy terapię psychologiczną z  leczeniem lekami.


Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

- tu można skorzystać z intensywnego programu terapeutycznego opartego przede wszystkim na psychoterapii grupowej. Spotkania odbywają się w małej grupie, codziennie od poniedziałku do piątku. Przed rozpoczęciem terapii każdy uczestnik spotyka się na konsultację z lekarzem psychiatrą i psychologiem.

W ramach  Prywatnego Ośrodka Psychoterapii funkcjonują:

Poradnia dla dzieci , młodzieży i rodzin

Poradnia dla dorosłych


Wizyty umawiamy telefonicznie

85 73 33 516

Godziny pracy Ośrodka;

pon- 13.00-20.00, wt, śr- 8.00-20.00

czw 8.30 - 17.30, pt 8.00 - 14.00

Rejstracja pracuje w godzinach;

pon, wt, czw - 8.00 - 17.00

śr- 8.00 - 19.00, pt - 8.00-14.00 

E - REJESTRACJA

Niepotrzebne jest  skierowanie

Przychodząc do nas należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

 

 

 

Aktualności

 

Zmina godzin pracy Poradni Leczenia Nerwic od stycznia 2019 roku

 

NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Meandra 85 73 33 516 

© Copyright 2011-2012 Meandra