Adres

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

Ośrodek Psychoterapii „Meandra”

oferuje pomoc w ramach;

1.Prywatnego Ośrodka Psychoterapii, w którym leczenie jest odpłatne

2. Poradni Leczenia Nerwic (kontrakt z NFZ od 2012 roku)

3. Oddziału Dziennego Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości (kontrakt z NFZ od 2012 roku)

Tworzymy zintegrowany zespół specjalistów. Nasi psycholodzy, psychoterapeuci i psychiatrzy to wysoko wykwalifikowani specjaliści z dużym doświadczeniem praktycznym.

Nasi psychoterapeuci korzystają z superwizji , Ośrodek pracuje pod superwizją Piotra Dworczyka, superwizora PTPP.

W swojej pracy kierujemy się zasadami etycznymi i dbamy o przestrzeganie tajemnicy zawodowej. Terapia jest poufna. Do przestrzegania tajemnicy lekarskiej zobowiązane są wszystkie osoby pracujące w Ośrodku, niezależnie od zawodu, tzn. wszyscy psychoterapeuci, superwizorzy, personel pomocniczy. Wszystkie informacje i dane uzyskane w przebiegu terapii są chronione prawnie.

 

Jak pracujemy?

W Ośrodku pracuje zespół psychoterapeutów i psychiatrów posługujących różnymi metodami psychoterapeutycznymi. Są to metody, których skuteczność jest potwierdzona przez wiele badań naukowych, prowadzonych na całym świecie. Nasi psychoterapeuci pracują w następujących nurtach:

- psychoterapia psychodynamiczna – odkrywa wewnętrzne, nieświadome siły kierujące przeżywaniem i zachowaniem pacjenta

- psychoterapia poznawczo-behawioralna: terapia skoncentrowana na zmianie myślenia i zachowania .

- psychoterapia analityczno-poznawcza – koncentruje się na poznaniu i zmianie nieadaptatywnych procedur działania i rozwoju samoobserwacji

- psychoterapia systemowa - zakłada, że najważniejsze są wzajemne zależności i interakcje w systemie rodzinnym

- psychoterapia Gestalt -praca nad budowaniem relacji i nowymi sposobami przeżywania emocji.

- psychoterapia ericksonowska - odkrywanie mocnych stron pacjenta, kierowanie jego uwagi ku przyszłości

- psychoterapia interpersonalna - praca nad poprawą komunikacji

Dużą uwagę przykładamy do ciągłego rozwijania swoich umiejętności i pracy zgodnej z zasadami dobrej praktyki terapeutycznej. Uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach, dyskutujemy na zebraniach zespołu, ciągle doskonalimy swoje umiejętności praktyczne. Nie oceniamy postępowania naszych pacjentów.

 

Jak się z nami umówić?

Aby się z nami umówić najlepiej zadzwonić do Rejestracji – 85 73 33 516

Nie potrzebne jest żadne skierowanie.

Pierwsze spotkanie odbywa się z lekarzem psychiatrą, a kolejne z terapeutą.

Przychodząc do nas należy zabrać dowód osobisty.

Mapka dojazdu znajduje się tutaj

 

Ośrodek Psychoterapii iMeandra

oferuje pomoc psychologiczną w postaci psychoterapii - indywidualnej,  grupowej oraz  terapii par, małżeństw. Jeśli istnieją  wskazania proponujemy także leczenie lekami (farmakoterapia).

 

Pracujemy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) od 2 stycznia 2012.

 

W naszym Ośrodku funkcjonuje;

Poradnia Leczenia Nerwic

- w poradni odbywają się spotkania indywidualne z pacjentami. Pierwsze konsultacje służą poznaniu problemów pacjenta i zaplanowaniu dalszego leczenia. Każda zgłaszająca się osoba spotyka się z lekarzem psychiatrą, a następnie psychoterapeutą. Proponowane formy pomocy to - psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa, psychoterapia par, małżeństw i i rodzin. Czasami łączymy terapię psychologiczną z  leczeniem lekami.


Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

- tu można skorzystać z intensywnego programu terapeutycznego opartego przede wszystkim na psychoterapii grupowej. Spotkania odbywają się w małej grupie, codziennie od poniedziałku do piątku. Przed rozpoczęciem terapii każdy uczestnik spotyka się na konsultację z lekarzem psychiatrą i psychologiem.

W ramach  Prywatnego Ośrodka Psychoterapii funkcjonują:

Poradnia dla dzieci , młodzieży i rodzin

Poradnia dla dorosłych


Wizyty umawiamy telefonicznie

85 73 33 516

Godziny pracy Poradni Leczenia Nerwic

pon- 14.00-20.00, wt - 8.30-16.00

środa - poradnia nieczynna

czw 8.30 - 14.00, pt 8.30 - 14.00

                                                          

E - REJESTRACJA

Niepotrzebne jest  skierowanie

Przychodząc do nas należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

Aktualności

Zmiana godzin pracy Poradni Leczenia Nerwic od stycznia 2019 roku

 

              Wykład otwarty. "Inwersja aparatu psychicznego, czyli szwami do góry"
NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Meandra 85 73 33 516 

© Copyright 2011-2012 Meandra