Adres

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

Poradnia dla dzieci, młodzieży i rodzin

Poradnia dla dzieci młodzieży oferuje pomoc w zakresie:

 • trudności wychowawczych
 • zaburzeń lękowych
 • trudności dziecka w relacjach z rówieśnikami
 • dolegliwości psychosomatycznych
 • trudności okresu dorastania
 • trudności w relacjach rodzinnych
 • trudności związanych z rozwojem dziecka

Nasz zespół; 

 •   dr n. med. Anna Rogowska-Zach - prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz  konsultacje dla  rodziców
 • mgr Justyna Milewska -prowadzi  psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, psychoterapia osób dorosłych, psychoterapia par i rodzin.

 • mgr Magdalena Górska – Michałowska - prowadzi psychoterapię par i psychoterapię indywidualną dorosłych, psychoterapię rodzin

   Kontakt w celu umówienia wizyty tel. 533 011 541

 


Poradnia dla dzieci młodzieży oferuje pomoc w zakresie:

 • trudności wychowawczych
 • zaburzeń lękowych
 • trudności dziecka w relacjach z rówieśnikami
 • dolegliwości psychosomatycznych
 • trudności okresu dorastania
 • trudności w relacjach rodzinnych
 • trudności związanych z rozwojem dziecka

 

Terapie dzieci i młodzieży prowadzi mgr Anna Rogowska-Zach- psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Pracę psychoterapeutyczną koncentruje wokół psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy. Jest to metoda, w której kształci się i rozwija swoje umiejętności, a także w ramach, której pracuje i stara się rozumieć rzeczywistość emocjonalną pacjentów. Jest w trakcie szkolenia z Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Pierwsze spotkania służą konsultacji, która poprzedza każdy rodzaj pracy psychologicznej. Pomaga rozpoznać problemy i trudności, a także wybrać odpowiednią formę pomocy dziecku. Ilość konsultacji uzależniona jest od wielu czynników, ale zwykle sprowadza się do 2-4 spotkań.
Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzież służy pomocy w zrozumieniu oraz zmianie trudności, z jakimi boryka się dziecko lub nastolatek.

 

Dr n. społ. Magdalena Górska-Michałowska – psycholog, pedagog.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Na Wydziale Psychologii UW ukończyła także studia doktoranckie i w 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Jest autorką publikacji – rozdziałów monografii i artykułów w czasopismach naukowych. W 2013 roku ukończyła pięcioletnie szkolenie terapii psychodynamiczno-systemowej zorganizowane przez Collegium Medicum UJ przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracowała w różnych placówkach oferujących pomoc psychologiczną. Od 2013 roku jest zatrudniona na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego szpitala MSW w Białymstoku. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową, par i rodzin. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

 

mgr Justyna Milewska - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka terapii behawioralno-poznawczej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła także wyższe studia zawodowe o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Posiada liczne szkolenia i treningi, między innymi, certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji. Aktualnie jest na czwartym, ostatnim, roku całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo- behawioralnej organizowanego przez Centrum CBT w Warszawie, przygotowującego do egzaminu na certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od kilku lat zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej, Domu Dziecka. W naszej Poradni prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par, małżeństw i rodzin.


Wizyty umawiamy telefonicznie

85 73 33 516

Godziny pracy Poradni Leczenia Nerwic

pon- 14.00-20.00, wt - 8.30-16.00

środa - poradnia nieczynna

czw 8.30 - 14.00, pt 8.30 - 14.00

                                                          

E - REJESTRACJA

Niepotrzebne jest  skierowanie

Przychodząc do nas należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 


 

          Niskopłatna Psychoterapia Grupowa
NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Meandra 85 73 33 516 

© Copyright 2011-2012 Meandra