Adres

ul. Kujawska 53/1

15-548 Białystok

Poradnia dla dzieci, młodzieży i rodzin

Poradnia dla dzieci młodzieży oferuje pomoc w zakresie:

 • trudności wychowawczych
 • zaburzeń lękowych
 • trudności dziecka w relacjach z rówieśnikami
 • dolegliwości psychosomatycznych
 • trudności okresu dorastania
 • trudności w relacjach rodzinnych
 • trudności związanych z rozwojem dziecka

Nasz zespół; 

 •   dr n. med. Anna Rogowska-Zach - prowadzi psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz  konsultacje dla  rodziców
 • mgr Justyna Milewska -prowadzi  psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz konsultacje dla rodziców, psychoterapia osób dorosłych, psychoterapia par i rodzin.

 • mgr Magdalena Górska – Michałowska - prowadzi psychoterapię par i psychoterapię indywidualną dorosłych, psychoterapię rodzin

   Kontakt w celu umówienia wizyty tel. 533 011 541

 


Poradnia dla dzieci młodzieży oferuje pomoc w zakresie:

 • trudności wychowawczych
 • zaburzeń lękowych
 • trudności dziecka w relacjach z rówieśnikami
 • dolegliwości psychosomatycznych
 • trudności okresu dorastania
 • trudności w relacjach rodzinnych
 • trudności związanych z rozwojem dziecka

 

Terapie dzieci i młodzieży prowadzi mgr Anna Rogowska-Zach- psycholog, absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Pracę psychoterapeutyczną koncentruje wokół psychoterapii psychoanalitycznej i psychoanalizy. Jest to metoda, w której kształci się i rozwija swoje umiejętności, a także w ramach, której pracuje i stara się rozumieć rzeczywistość emocjonalną pacjentów. Jest w trakcie szkolenia z Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży w Szkole Psychoterapii Psychoanalitycznej Dzieci i Młodzieży. Prowadzi psychoterapię indywidualną dla dzieci i młodzieży. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Pierwsze spotkania służą konsultacji, która poprzedza każdy rodzaj pracy psychologicznej. Pomaga rozpoznać problemy i trudności, a także wybrać odpowiednią formę pomocy dziecku. Ilość konsultacji uzależniona jest od wielu czynników, ale zwykle sprowadza się do 2-4 spotkań.
Psychoterapia indywidualna dzieci i młodzież służy pomocy w zrozumieniu oraz zmianie trudności, z jakimi boryka się dziecko lub nastolatek.

 

Dr n. społ. Magdalena Górska-Michałowska – psycholog, pedagog.

Jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz pedagogiki resocjalizacyjnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Na Wydziale Psychologii UW ukończyła także studia doktoranckie i w 2014 roku uzyskała stopień doktora nauk społecznych w zakresie psychologii. Jest autorką publikacji – rozdziałów monografii i artykułów w czasopismach naukowych. W 2013 roku ukończyła pięcioletnie szkolenie terapii psychodynamiczno-systemowej zorganizowane przez Collegium Medicum UJ przygotowujące do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracowała w różnych placówkach oferujących pomoc psychologiczną. Od 2013 roku jest zatrudniona na Oddziale Dziennym Leczenia Nerwic oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego szpitala MSW w Białymstoku. Zajmuje się terapią indywidualną, grupową, par i rodzin. Pracuje w podejściu psychodynamicznym i systemowym.

 

mgr Justyna Milewska - psycholog, certyfikowana psychoterapeutka terapii behawioralno-poznawczej, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła także wyższe studia zawodowe o specjalności pedagogika resocjalizacyjna. Posiada liczne szkolenia i treningi, między innymi, certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji. Aktualnie jest na czwartym, ostatnim, roku całościowego szkolenia z psychoterapii poznawczo- behawioralnej organizowanego przez Centrum CBT w Warszawie, przygotowującego do egzaminu na certyfikat terapeuty Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Od kilku lat zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem różnych form pomocy psychologicznej dla dzieci, nauczycieli i rodziców ze Szkoły Podstawowej, Domu Dziecka. W naszej Poradni prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię par, małżeństw i rodzin.


Wizyty umawiamy telefonicznie

85 73 33 516

Godziny pracy Poradni Leczenia Nerwic

pon- 14.00-20.00, wt - 8.30-16.00

środa - poradnia nieczynna

czw 8.30 - 14.00, pt 8.30 - 14.00

                                                          

E - REJESTRACJA

Niepotrzebne jest  skierowanie

Przychodząc do nas należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

 

Aktualności

Zmiana godzin pracy Poradni Leczenia Nerwic od stycznia 2019 roku

 

              Wykład otwarty. "Inwersja aparatu psychicznego, czyli szwami do góry"
NZOZ Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji Meandra 85 73 33 516 

© Copyright 2011-2012 Meandra