Jak pracujemy?

W ośrodku pracuje zespół psychoterapeutów i psychiatrów posługujących różnymi metodami psychoterapeutycznymi. Są to metody, których skuteczność jest potwierdzona przez wiele badań naukowych, prowadzonych na całym świecie. Nasi psychoterapeuci pracują w następujących nurtach:

– psychoterapia psychodynamiczna – odkrywa wewnętrzne, nieświadome siły kierujące przeżywaniem i zachowaniem pacjenta

– psychoterapia poznawczo-behawioralna: terapia skoncentrowana na zmianie myślenia i zachowania .

– psychoterapia analityczno-poznawcza – koncentruje się na poznaniu i zmianie nieadaptatywnych procedur działania i rozwoju samoobserwacji

– psychoterapia systemowa – zakłada, że najważniejsze są wzajemne zależności i interakcje w systemie rodzinnym

– psychoterapia Gestalt -praca nad budowaniem relacji i nowymi sposobami przeżywania emocji.

– psychoterapia ericksonowska – odkrywanie mocnych stron pacjenta, kierowanie jego uwagi ku przyszłości

 psychoterapia interpersonalna – praca nad poprawą komunikacji

Dużą uwagę przykładamy do ciągłego rozwijania swoich umiejętności i pracy zgodnej z zasadami dobrej praktyki terapeutycznej. Uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach, dyskutujemy na zebraniach zespołu, ciągle doskonalimy swoje umiejętności praktyczne. Nie oceniamy postępowania naszych pacjentów.

Jak się z nami umówić?

Aby się z nami umówić najlepiej zadzwonić do Rejestracji – 85 73 33 516

Nie potrzebne jest żadne skierowanie.

Pierwsze spotkanie odbywa się z lekarzem psychiatrą, a kolejne z terapeutą.

Przychodząc do nas należy zabrać dowód osobisty.

Mapka dojazdu znajduje się tutaj

Dzień i godzinę spotkania pacjent ustala telefonicznie. Spotkania mają miejsce w budynku Ośrodka w Białymstoku  przy ulicy Kujawskiej 53/1.

Pierwsze spotkania indywidualne to konsultacje diagnostyczne, w czasie których wstępnie próbujemy ustalić naturę problemów pacjenta i zaproponować odpowiednią i dogodną formę pomocy. Pierwsze spotkanie odbywa się z psychiatrą, który po rozpoznaniu problemów pacjenta w razie potrzeby proponuje leczenie lekami i najczęściej kieruje do psychoterapeuty. Na podstawie tych kilku pierwszych spotkań proponujemy terapię indywidualna lub grupową.

Zgłaszając się na pierwszą wizytę należy zabrać ze sobą dowód osobisty.