Cennik

Numer konta: 93 1020 1332 0000 1002 0938 8218

Usługi prywatne
Diagnoza psychiatryczna 120 – 150 zł
Wizyta kontrolna psychiatryczna 60 zł
Diagnoza psychologiczna – testy osobowości, spotkanie 100 zł
Psychoterapia indywidualna: Psychoanalityczna, Poznawczo-behawioralna,
Gestalt, Psychodynamiczna, Humanistyczna: sesja
100-140 zł
Konsultacje dla seniorów 100 zł
Psychoterapia pary: psychoanaliza pary, terapia systemowa, terapia poznawczo –
behawioralna
100 – 150 zł
Psychoterapia grupowa: sesja 40-50 zł
Psychoterapia rodzinna 200 zł
Psychoterapia okołoporodowa 100-120 zł
Seksuolog 100-140 zł
Mediacje rodzinne – spotkanie szczegóły tel. 886607248
Grupa wsparcia dla rodzin dzieci z diagnozą CT1 i młodych dorosłych diabetyków szczegóły tel. 886607248
Warsztaty i konsultacje rodzicielskie szczegóły tel. 886607248
NVC – język bez przemocy 100 – 120 zł
Męski krąg – grupa samopomocowa dla mężczyzn szczegóły tel. 886607248
Oferta dzieci i młodzież
Diagnoza psychiatryczna 180 zł
Diagnoza psychologiczna 150 zł
Psychoterapia indywidualna: poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna,
psychoanalityczna
100-120 zł
Terapia rodzinna 200 zł
Diagnoza integracji sensorycznej szczegóły tel. 886607248
Terapia Warnkego szczegóły tel. 886607248
NVC – komunikacja bez przemocy 100 zł
Oferta dla profesjonalistów
Terapia szkoleniowa: humanistyczna, Gestalt, psychodynamiczna 120 – 140 zł
Superwizja indywidualna szczegóły tel. 886607248
Superwizja grupowa szczegóły tel. 886607248
Team Andersonowski szczegóły tel. 886607248
Roczny Kurs Psychoterapii Par szczegóły tel. 886607248
Roczny Kurs Podstaw Psychoanalizy Dzieci i Młodzieży szczegóły tel. 502409465
Staż kliniczny szczegóły tel. 502409465