Grupa wsparcia dla rodzin dzieci z diagnozą CT1 i młodych dorosłych diabetyków

Zapraszamy do udziału w spotkaniach, prowadzonych przez terapeutów znających mechanizmy CT1. Spotkania mogą służyć wsparciu w poradzeniu sobie z kryzysem po diagnozie, z trudnymi emocjami, towarzyszącymi życiu z przewlekłą chorobą, lepszemu rozumieniu tego, jak CT1 wpływa emocjonalnie na życie młodego diabetyka, jego rodziców, rodzeństwa i zmienia kształt dotychczasowych relacji w rodzinie i środowisku chorego.

Szczegółowe informacje: Anna Zawistowska – Kiercel, tel. 886607248